Regulamin

Witaj w Ambasadzie Krakowian

1. O miejscu:

• Regulamin obowiązuje w przestrzeni fizycznej i mentalnej, w której się znajdujesz
• Regulamin dotyczy wszystkich istot przebywających na terenie Ambasady.

2. Przepisy porządkowe, czyli słów kilka o dbaniu:

• Ambasada jest otwarta w godzinach wyznaczonych dyżurów (10.00 – 18.00) z możliwością przedłużenia po indywidualnej konsultacji z dyżurnym
• Ambasada podzielona jest na 4 strefy.
1. Korytarz – strefa artystyczno informacyjna.
2. Kuchnia – strefa relaksacyjno regeneracyjna
3. Pokój duży – strefa biurowo wydarzeniowa – Na co dzień jest to miejsce pracy. Obowiązuje cisza.
4. pokój roboczy – strefa warsztatowo magazynowa
5. pokój mały – strefa kreatywno spotkaniowa
PS: i toaleta – strefa higieniczno rozluźnieniowa

• Grupy i organizacje wykorzystujące przestrzeń Ambasady wyznaczają jedną osobę odpowiedzialną za dane wydarzenie.
• Osoba odpowiedzialna za wydarzenie zobowiązana jest przekazać osobie dyżurującej w Ambasadzie swoje dane kontaktowe
• Biorąc udział w wydarzeniach odbywających się w Ambasadzie, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku (foto, video) m.in. na portalach społecznościowych. Jeżeli nie chcesz upowszechniać swojego wizerunku wcześniej uprzedź organizatorów o tym fakcie.
• Osoba odpowiedzialna za dane wydarzenie ma obowiązek pozostawić przestrzeń Ambasady w czystości i porządku. W szczególności dotyczy to poukładania stołów i krzeseł, zmycia tablicy oraz naczyń.
• Prosimy o nie wprowadzanie rowerów i innych urządzeń wielkogabarytowych bez uzgodnienia z dyżurnym
• Jeżeli chcesz użyć naszego ekspresu czy projektora, najpierw poproś o przeszkolenie dyżurnego, żeby mieć pewność że użyjesz go prawidłowo
• Pamiętaj o przestrzeganiu zasad PPOŻ, BHP, http, netykiety itp. – po prostu rób wszystko tak by nie zrobić sobie i innym krzywdy.
• Na terenie Ambasady obowiązuje zakaz przyjmowania środków psychoaktywnych w szczególności tytoniu oraz alkoholu.
• Niestety nasz balkon grozi zawaleniem, więc na niego nie wychodź.
• Przestrzeń magazynowa jest przyporządkowana do poszczególnych organizacji i grup. Przestrzeni tej nie wolno przekraczać bez konsultacji z dyżurnym. Jest tam też część wspólna, zawierająca przedmioty z których można korzystać.

3. Przepisy dotyczące odpowiedzialności za sprzęt i rzeczy:

• Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za szkody, spowodowane z twojej winy. Jeśli coś zostało zepsute, nie bój się przyznać z pewnością dojdziemy do porozumienia.
• Pamiętaj z czym do nas przyszedłeś i czy wychodząc wszystko zabrałeś. No chyba, że chcesz nam coś podarować.
• Jeżeli znajdziesz jakąś niezidentyfikowaną rzecz, przekaż ją dyżurnemu.

4. Bezpieczeństwo w Ambasadzie Krakowian

Ze względów bezpieczeństwa, wprowadziliśmy monitoring pomieszczeń. Poniżej można zapoznać się z jego zasadami:

• Miejsce występowania kamer oznaczone jest odpowiednimi ikonami. Możesz też spytać dyżurnego o ich rozmieszczeniu.
• Zapis wideo przechowywany jest na wewnętrznej pamięci urządzenia.
• Dostęp do nagrań mają wyłącznie członkowie zarządu Stowarzyszenia Ambasada Krakowian.
• Dane z pamięci wewnętrznej kamery usuwane są po okresie maks. 30 dni, lub zostają nadpisane przed nowe nagrania w przypadku zapełnienia się pamięci.
• Dostęp zdalny do kamery zabezpieczony jest hasłem, tylko osoby upoważnione mają dostęp do nagrań i podglądu na żywo.

5. Postanowienia ogólne końcowe:

• Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 20.03.2017 roku.

Definicje terminów:
Gospodarz – osoba stale tworząca i opiekująca się Ambasadą, która w zamian za określone obowiązki ma nieograniczony dostęp do przestrzeni
Wolontariusz – osoba nieregularnie związana z Ambasadą, która w zamian za określone zadania otrzymuje określone poprzez negocjacje przywileje do korzystania z przestrzeni.
Dyżurny – osoba w danym momencie przebywająca w przestrzeni Ambasady.

Back to Top